Protetyka

Leczenie protetyczne wykonuje się u pacjentów z ubytkami części tkanek zęba, jak i u tych, którzy utracili jeden lub więcej zębów. Rzecz jasna, zadaniem protetyków jest nie tylko leczenie, ale również zapobieganie rozwojowi chorób i rehabilitacja pacjenta po przebytym leczeniu.

Pacjenci, zgłaszając się do protetyka, chcą dzięki nowej koronie protetycznej czy protezie przede wszystkim poprawić swój wygląd. Dziś zdrowe zęby to nasza wizytówka i przykładamy ogromną wagę do tego, by uśmiech był zdrowy, pełny i olśniewający. Jednak w przypadku ubytków kwestia przywrócenia estetycznego wyglądu to tylko jeden z celów, które przyświecają lekarzowi w trakcie procesu leczenia. Kolejne bardzo istotne czynniki to idealne dopasowanie uzupełnienia do warunków zgryzowych pacjenta, tak aby w przyszłości nie stało się ono przyczyną dysfunkcji czy chorób. I nadrzędny cel lekarza – zdrowie pacjenta. Nieprzeleczone ubytki i pozostawione bez wypełnienia braki zębów w przyszłości mogą doprowadzić do narastania szeregu nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej i utraty pozostałych zębów.

Podczas leczenia protetycznego często konieczna jest ścisła współpraca lekarza protetyka z innymi specjalistami: radiologiem, periodontologiem, chirurgiem czy ortodontą. Każde leczenie poprzedzone jest wnikliwym wywiadem i dokładną analizą przypadku pacjenta. Nierzadko konieczne są badania dodatkowe, takie jak zdjęcia rentgenowskie, zwykle pantomograficzne. Plan leczenia protetycznego wymaga też pobrania wycisków od pacjenta i wykonania modeli diagnostycznych. Dopiero na podstawie takiej kompleksowej analizy lekarz nakreśla strategię postępowania.

Zanim pacjent otrzyma koronę lub protezę, jama ustna musi zostać przygotowana do tych zmian. Wiąże się to z przeleczeniem zębów i doprowadzeniem tkanek jamy ustnej do takiego stanu, by można było wprowadzić uzupełnienie. Sprawdza się takie kwestie jak: podłoże kostne, stan zachowania wyrostków zębodołowych, przyczepy ruchomej błony śluzowej, więzadła i wędzidełka. Lekarz sprawdza, czy istnieją jakieś zmiany o charakterze patologicznym, a także czy w jamie ustnej pacjenta występują odpowiednie stosunki przestrzenne. Sprawdzana jest jakość i liczba zębów i ich wzajemne stosunki przestrzenne. Chodzi o to, by doprowadzić do sytuacji, w której wykonana proteza stała lub ruchoma będzie optymalnie użytkowana przez pacjenta, nie wpływając szkodliwie na cały układ stomatologiczny.

Takie przygotowanie pacjenta do właściwego leczenia protetycznego może być zatem poprzedzone:

  • leczeniem chirurgicznym – gdy konieczne jest usunięcie, których nie można odbudować, lub które stanowią przeszkodę dla uzyskania poprawnego ustawienia protezy,
  • leczeniem zachowawczym – przeleczeniem zębów dotkniętych próchnicą, czyszczeniem zębów z płytki nazębnej i kamienia nazębnego,
  • leczeniem ortodontycznym - zamknięciem przestrzeni między zębami, korektą położenia zebów.

W naszej specjalistycznej poradni protetyki we Wrocławiu, w zależności od rodzaju ubytku i indywidualnych potrzeb pacjenta, w przypadku gdy ząb udaje się utrzymać stosuje się wkłady koronowe inlay/onlay, wkłady koronowo-korzeniowe. Natomiast gdy mamy do czynienia z brakiem jednego lub większej ilości zębów stosujemy protezy ruchome (częściowe, całkowite, akrylanowe lub szkieletowe, protezy stałe (korony, mosty, mosty adhezyjne) a także suprakonstrukcje na implantach.
Wszystko zależy od konkretnego przypadku i skrupulatnie opracowanego planu leczenia – optymalnego dla pacjenta. Zapraszamy na konsultacje do Dentin Stomatologia Wrocław.

Współcześnie wymagania pacjentów odnośnie estetyki uzupełnień protetycznych są bardzo wysokie. Od wielu lat trwają poszukiwania precyzyjnej metody wytwarzania wysokiej jakości uzupełnień protetycznych zarówno stałych jak i ruchomych. Nowoczesne technologie komputerowe zrewolucjonizowały stomatologię. Dzięki zastosowaniu systemów CAD/CAM stworzono alternatywę dla metod laboratoryjnych takich jak technika traconego wosku i odlewania stopów dentystycznych. CAD jest akronimem dla „Computer Aided Design” – komputerowo wspomaganego projektowania oznaczającego oprogramowanie stosowane powszechnie w przemyśle, architekturze i sztuce. CAM natomiast oznacza „Computer Aided Manufactoring” – komputerowo wspomagane wykonanie projektu.

Współpracujemy z: Renomed - centrum frezowania, Poznań
Prezentacja do pobrania (plik .pdf 5 119 kB)

Protezy stałe

Protezy stałe to takie, które osadza się trwale na zębie lub zębach pacjenta.
Wśród tego rodzaju protez są wypełnienia jednoczłonowe, za pomocą których uzupełnia się braki pojedynczych zębów. Do tego celu służą korony protetyczne, systemy połączeń inlay/onlay lub wkłady koronowo-korzeniowe. Natomiast wtedy, gdy odtwarza się brak kilku zębów stosuje się mosty protetyczne.

Protezy wykonuje się z różnego rodzaju materiałów. Ponieważ jednak dziś oprócz efektu terapeutycznego, równie ważny jest efekt kosmetyczny więc materiał z którego wykonana jest proteza musi idealnie odwzorowywać warunki naturalne pacjenta. Od estetyki wyglądu uzupełnienia zależy w ogromnej mierze zadowolenie pacjenta.

Każde leczenie jest poprzedzone wnikliwym wywiadem, badaniem i wykonaniem zdjęć rentgenowskich. Dzięki takiej analizie lekarz jest w stanie ocenić, czy można w danym przypadku zastosować dane uzupełnienie protetyczne. Kwalifikacja do leczenia, polega na klinicznej i radiologicznej ocenie warunków zgryzowych pacjenta pod względem klinicznym i radiologicznym. Ważne jest także określenie roli planowanego uzupełnienia protetycznego w rehabilitacji funkcji żucia, mowy i kosmetyki w aspekcie całej jamy ustnej pacjenta.