Rentgen stomatologiczny

W naszej pracowni, w Dentinie wykonujemy zdjęcia rentgenowskie punktowe: zębowe i zgryzowe.

Ponieważ w przypadku naświetlań najważniejsze jest zdrowie pacjentów, dlatego tak ważna jest klasa posiadanego sprzętu. Nasze zdjęcia rentgenowskie wykonujemy za pomocą nowoczesnego aparatu Planmeca Intra. Zastosowanie w tym urządzeniu nowoczesnej technologii, w tym głowicy wysokiej częstotliwości i generatora HF, pozwoliło zmniejszyć dawkę promieniowania, którą otrzymuje pacjent o ponad 25% w stosunku do aparatów klasycznych oraz wyeliminować promieniowanie miękkie, nieprzydatne diagnostycznie a pochłaniane przez pacjenta.

Ponadto, dzięki wykorzystaniu radiografii cyfrowej, zdjęcia wykonywane w naszej pracowni są zapisywane na nośnikach cyfrowych, zamiast na klasycznych kliszach. Pozwala to dodatkowo zredukować czas naświetlania pacjenta do minimum – zaledwie do ułamków sekund. Dzięki temu naświetlanie pacjenta jest mniejsze, a całe badanie jest mniej szkodliwe niż wykonane na klasycznej kliszy.

W naszej pracowni przestrzegamy wszystkich norm ochrony radiologicznej.
Obsługujący sprzęt specjaliści to osoby uprawnione do obsługi tego urządzenia i odpowiednio przeszkolone.