Proces sterylizacji

Urządzenia stosowane w stomatologii wymagają sterylizacji. Te narzędzia, które mają kontakt z pacjentem podczas leczenia są każdorazowo poddawane procesowi sterylizacji albo po zakończeniu zabiegu są utylizowane. Ponadto wszystkie pomieszczenia dentystyczne są wyposażone w zestawy urządzeń, które umożliwiają ich właściwą sterylizację. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy - nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych czy toksyn. Podczas procesu sterylizacji zniszczeniu ulegają wszystkie, zarówno wegetatywne, jak i przetrwalnikowe formy mikroorganizmów.

W Dentinie do procesu sterylizacji wykorzystujemy autoklaw (sterylizator parowy) znanej firmy Melag. Jest to urządzenie klasy B z próżnią frakcjonowaną. Klasa B oznacza te autoklawy, które spełniają takie same funkcje, jak autoklawy szpitalne. Natomiast próżnia frakcjonowana to najlepsza spośród aktualnie dostępnych technik, umożliwiająca sterylizację każdego rodzaju produktu.

W procesie sterylizacji, zanim narzędzia zostaną umieszczone w autoklawie, przechodzą przez kilka wstępnych etapów oczyszczania. Najpierw są dezynfekowane i myte za pomocą specjalistycznych roztworów w zmywarce przeznaczonej do czyszczenia instrumentów medycznych lub w urządzeniu wykorzystującym w procesie czyszczenia ultradźwięki. Następnie urządzenia są suszone i umieszczane w specjalnym przepuszczającym parę wodną rękawie sterylizacyjnym. Każdy rękaw jest dokładnie zgrzewany i opisywany. Zawiera również wskaźnik chemiczny, który po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmienia barwę.

W Dentinie sporządzamy również na bieżąco i systematycznie protokoły sterylizacji, które zawierają informacje odnośnie: rodzaju sterylizacji, parametrów procesu, numeru sterylizatora i cyklu, wyników kontroli chemicznej, wyników kontroli biologicznej, daty i osoby odpowiedzialnej za proces.