Najczęściej zadawane pytania

Wkłady koronowo-korzeniowe

Czy złamany ząb nadaje się do leczenia za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego?

Tak, jeżeli zostanie porwanie przeleczony endodontycznie lub już był leczony endodontycznie i nie budzi zastrzeżeń klinicznych i radiologicznych, a linia złamania nie przebiega wzdłuż długiej osi korzenia lub skośnie kończąc się głęboko pod dziąsłem.

Czy ząb rozchwiany nadaje się do leczenia za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego?

Zależy to od stopnia rozchwiania. W przypadku znacznego rozchwiania związanego z wyraźnym zanikiem kości wyrostka zębodołowego, trwałość takiego zabiegu jest wątpliwa i należy zastanowić się nad jego zasadnością lub potraktować ten zabieg jako element rekonstrukcji tymczasowej przed podjęciem decyzji alternatywnego sposobu leczenia.

Czy zabieg jest bolesny?

Nie, gdyż wykonywany jest w obrębie zęba leczonego endodontycznie, który nie reaguje na bodźce mechaniczne, a wykonywane zabiegi wykonywane są przy użyciu wierteł chłodzonych wodą.

Jak trwałe są wkłady koronowo-korzeniowe?

Trwałość rekonstrukcji wykonywanych na wkładach indywidualnych jest zwykle większa, niż na wkładach standardowych. Po poprawnym wykonaniu np. korony na takim filarze, uzyskujemy pełną rehabilitację w zakresie kosmetyki i funkcji. Zwykle konstrukcje takie są tak trwałe, jak długo poprawnie funkcjonuje korzeń zęba, na którym są one wykonane.

System wkładów i nakładów koronowych inlay/onlay

Czy potrzebne są szczególne sposoby obchodzenia się z zamontowanym wypełnieniem inlay/onlay?

Pacjent musi zwracać uwagę na przeleczony ząb. By wypełnienie utrzymało się na długie lata i nie uległo złamaniu, czy innemu uszkodzeniu, pacjent powinien unikać gryzienia twardych pokarmów. Ponadto pacjent musi dbać o higienę zębów i regularnie kontrolować stan zębów podczas kontroli u lekarz a prowadzącego. Nasz specjalista zaleci poza tym stosowanie fluorowanego płynu do płukania ust i pasty do zębów.

Czy ząb pod inlay może się psuć?

Obecne stosowane kleje w połączeniu z precyzyjnym wykonaniem pracy praktycznie uniemożliwiają rozwijanie się próchnicy pod inlay’em, gdyż kleje na których montowany jest inlay nie wypłukują się (są niezwykle twarde i mocne). Przestrzeń między zębem a inlay’em jest bardzo mała więc próchnica nie ma warunków do rozwijania się.

Czy inlay może się odkleić?

W przypadku bardzo dużych rekonstrukcji odklejenie się inlay’a jest możliwe. Występuje jednak rzadziej niż uszkodzenie tradycyjnego wypełnienia. Zwykle można go ponownie wkleić. Należy podkreślić, że nieduże rekonstrukcje w systemie inlay/onlay praktycznie nie mogą się odkleić i wypaść. Oczywiście pod warunkiem, że cały proces został przeprowadzony zgodnie z regułami sztuki lekarskiej i z zachowaniem reżimu technologicznego.

Korony protetyczne

Jaka jest trwałość koron?

Należycie wykonana korona protetyczna wystarcza na długo. Jej statystyczna trwałość wynosi od 8 do 15 lat. Jednak, dla utrzymania tego dobrego wyniku konieczna jest odpowiednia higiena jamy ustnej i systematyczne wizyty u lekarza prowadzącego.

Czy korona jest bardziej trwała niż naturalny ząb?

Korona tak samo jak naturalny ząb może podlegać procesowi zużycia lub zniszczeniu podczas poważnych urazów mechanicznych. Zwykle dobrze wykonana korona wytrwa w jamie ustnej tak długo jak naturalny filar zęba, na którym jest osadzona.

Jak mocno trzeba oszlifować naturalny ząb pod koronę?

Zależnie od rodzaju korony preparacja zęba jest mniejsza lub większa. W skrajnych przypadkach dochodzi ona do 40% objętości korony. Doświadczony lekarz nie oszlifuje zęba więcej nić to konieczne. Zbyt małe oszlifowanie korony może czasami katastrofalnie pogorszyć uzyskane efekty i obniżyć trwałość a czasami wręcz uniemożliwić poprawne wykonanie korony.

Co to jest szlifowanie ze stopniem?

Większość koron wymaga szlifowania z tak zwanym stopniem (tzw. schodkiem). Kształt jego bywa różny. Wykonuje się go w okolicy przydziąsłowej. Ma on na celu umożliwienie gładkiego przejścia wykonywanej korony w korzeń zęba tak aby nie powstawały zachyłki i nawisy w okolicy dziąsła, które powodują stany zapalne dziąseł i poważne choroby przyzębia.

Czy występują jakieś przeciwwskazania odnośnie możliwości wykonania koron?

Tak, w przypadkach, w których stan kliniczny filaru protetycznego jest zły i niemożliwy do poprawienia (zmiany okołowierzchołkowe, znaczące rozchwianie zęba, niektóre złamania w obrębie korzenia itp.) korony protetyczne nie są wykonywane. W takim przypadku podejmuje się próbę poprawienia stanu klinicznego filaru, a jeżeli jest to nie możliwe należy korzystać z innych rozwiązań protetycznych (mosty, korony zespolone, implanty, protezy ruchome itp.).

Czy o korony należy dbać szczególnie?

Pacjent jest dokładnie informowany przez lekarza o konieczności przestrzegania pewnych zasad, które umożliwią długie poprawne funkcjonowanie korony w nienagannym stanie. Powinien też dbać o higienę jamy ustnej. Ponadto powinien przestrzegać regularnych wizyt kontrolnych, unikać gryzienia takich pokarmów czy przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne zarówno korony, jak i naturalnych zębów.

Czy korona za każdym razem jest taka sama?

Jeśli chodzi o technologię wykonania to 2 korony wykonane w tej samej technologii są takie same. Jednak każdy przypadek jest inny. Stąd każda korona jest wykonywana indywidualnie, na zamówienie każdego pacjenta.

Mosty

Ile zębów szlifuje się w celu wykonania mostu?

W przypadku mostów jednobrzeżnych jeden, w przypadku mostów dwubrzeżnych dwa, często stosuje się też mosty wielofilarowe. W przypadku uzupełniania dużych braków lub wątpliwej sytuacji filarów protetycznych blokuje się je koronami tworząc filary wielozębowe.

Czy szlifowanie zęba jest bolesne?

Zęby żywe preparuje się w znieczuleniu miejscowym, a następnie stosując korony tymczasowe izoluje się taki ząb od dostępu czynników zewnętrznych więc można przyjąć, że jest to zabieg bezbolesny. Szlifowanie zębów leczonych endodontycznie nie wymaga znieczulenia, gdyż zęby te nie wykazują reakcji na bodźce mechaniczne.

Jaka jest trwałość wykonanego mostu?

Obecnie stosowane techniki laboratoryjnego wykonania konstrukcji, pozwalają na stwierdzenie, że trwałość wykonanego uzupełnienia będzie taka, jak wytrzymałość filarów, na których most jest osadzony (z wyłączeniem urazów mechanicznych i zdarzeń klinicznych, które nie są do przewidzenia ani przez pacjenta ani przez lekarza).

Most osadzony na zdrowych, dobrze przygotowanych zębach nie wykazujących zmian patologicznych (zaniki wyrostka zębodowłowego, rozchwiane, po poważnych urazach mechanicznych) jest rozwiązaniem najtrwalszym z możliwych.

Mosty adhezyjne osadzone na materiałach kompozytowych

Czy można uzupełnić brak kilku zębów mostem adhezyjnym?

W dobrych warunkach klinicznych i tylko w odcinku przednim udaje się uzupełnić braki dwóch zębów, ale wymaga to indywidualnej oceny rokowania i poprawności wykonania takiej konstrukcji. W przypadku uzupełnienia braku w odcinku bocznym. nie jest to praktykowane.

Jak bardzo wytrzymała jest ta konstrukcja?

Powierzchnia klejenia elementów retencyjnych, wielkość uzupełnianego zęba, relacje zgryzowe, przestrzeganie zaleceń, to podstawowe elementy, które decydują o trwałości mostu adhezyjnego. Z naszych doświadczeń wynika, że trwałość takiej konstrukcji wynosi od 2 do 15 lat. Ponowne przyklejenie jest możliwe najczęściej do trzech razy.