Kamera wewnątrzustna

Kamera wewnątrzustna firmy Planmeca IntraCam sprzężona z torem wizyjnym pozwala lekarzowi na:

• obrazowanie wnętrza jamy ustnej
• wykonywanie zdjęć jamy ustnej pacjenta do dokumentacji
• zobrazowanie pacjentowi postępów w leczeniu

Kamera ta umożliwia wykonywanie zdjęć nawet z odległości pół centymetra. Jest to bardzo cenne urządzenie pozwalające pokazać pacjentowi, jak wyglądają jego zęby i błona śluzowa. Dzięki temu można prowadzić czytelną dla pacjenta edukację i lepiej poinformować pacjenta o stanie jego jamy ustnej oraz skrupulatnie prowadzić dokumentację fotograficzną. Dzięki temu pacjent może w prosty sposób wyobrazić sobie i zrozumieć istotę prowadzonych i proponowanych zabiegów w obrębie jamy ustnej, a także zobaczyć postępy leczenia w poszczególnych etapach.

Uzyskane przy pomocy kamery wewnątrzustnej zdjęcia można obrabiać i są one przechowywane w archiwum jako część historii leczenia danego pacjenta.