Radiografia cyfrowa

Planmeca Dixi 3, to wykorzystywany w Dentinie nowoczesny system radiografii cyfrowej stosowany do zapisu zdjęć rentgenowskich.

Dotychczas najbardziej popularną metodą było obrazowanie zdjęcia RTG na kliszy fotograficznej. Nowocześniejszą metodą jest zastosowanie zamiast kliszy czujnika cyfrowego, który po przetworzeniu pozwala na zobrazowanie zdjęcia z dużą dokładnością na ekranie komputera.

Radiografia cyfrowa pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów w obrębie wykonanego zdjęcia cyfrowego. Zdjęcie może być następnie wydrukowane lub zapisane w pamięci komputera. Obraz powstaje natychmiast - w czasie rzeczywistym. Dzięki temu proces leczenia jest dynamiczny, a samo badanie trwa zaledwie chwilę. Powstałe zdjęcia dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogą być przez specjalistę obrabiane (m. in. kontrast, ostrość, powiększenie, pomiary) i archiwizowane.

Zasadniczą zaletą radiografii cyfrowej jest także redukcja dawki promieniowania, którą pacjent przyjmuje podczas ekspozycji. Dzięki redukcji dawki potrzebnej do wykonania zdjęcia, badanie jest mniej szkodliwe niż wykonane na klasycznej kliszy. Natomiast lekarz - dzięki możliwości obróbki obrazu cyfrowego - otrzymuje większą ilość informacji cennych przy podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z leczeniem.

Wykonane zdjęcia stanowią integralną część historii pacjenta przechowywaną w naszym archiwum.